economie

29 jan 2011, 12:12

PvdA stelt vragen over afvalverwerkingsbedrijf in Delfzijl

De PvdA Statenfractie Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de bouw van een asfaltsmelterij in Delfzijl. Het bedrijf Ensartech wil zich gaan toeleggen op de verwerking van “gevaarlijk industrieel afval“ middels een smelttechnologie die afval zou omzetten in herbruikbare schone materialen en energie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de verwerking zou het gaan om de reststoffen van AVI’s, zware metalen, sloopafval autorecycling en elektronica. Dit zijn zeer moeilijk verwerkbare stoffen. De PvdA bekijkt deze ontwikkeling met zorg, mede gelet op de gevolgen van de brand in Moerdijk voor de omgeving.