economie

21 okt 2014, 13:01

Provincie Groningen verdient aan vordering op de IJslandse bank Landsbanki

De provincie Groningen blijkt meer dan haar inleg terug te hebben gekregen van de IJslandse bank Landsbanki.  Deze bank kwam als een van de eerste banken in grote problemen bij het begin van de kredietcrisis in 2008. Ook de provincie Groningen leek grote schade te zullen gaan lijden en tientallen miljoenen kwijt te raken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft de resterende vordering op de IJslandse bank Landsbanki  verkocht. Daardoor heeft de provincie meer dan de volledige hoofdsom van de uitgezette gelden terug ontvangen.

In 2008 had de provincie € 30,0 miljoen in deposito staan bij twee IJslandse banken. Hoewel deze banken de hoogste krediet status hadden (triple A) en voldeden aan de wettelijke voorschriften voor treasury voor overheden, gingen zij na het uitbreken van de kredietcrisis failliet.

Bij de afwikkeling van de faillissementen ontving de provincie in 2009 van de Kaupthing bank de volledige uitstaande hoofdsom van € 20,0 miljoen vermeerderd met rente ad € 1,2 miljoen terug.

In de afgelopen jaren is  door de curator van de Landsbanki gefaseerd € 6,0 miljoen aan de provincie uitgekeerd. Door de verkoop van de nog resterende vordering via Deutsche Bank ontvangt de provincie nu nog eens  ruim € 4,6 miljoen.  Valuta- en rente-effecten hebben tot gevolg dat de provincie meer dan de oorspronkelijke hoofdsom heeft terugontvangen,  in totaal bijna € 10,7 miljoen.

Gedeputeerde William Moorlag: ‘Het heeft lang geduurd, maar al het geld is terug en kan alsnog worden geïnvesteerd in de Groninger samenleving.  Dat is boven verwachting”.