economie

10 nov 2010, 10:10

Protestactie tegen nieuwe decibelnorm

Vandaag, woensdag, vindt om 18.30 uur op de Grote Markt een protestactie plaats tegen het voornemen van de gemeente Groningen om voor popconerten en evenementen buiten de diepenring een geluidsnorm van 70dB te gaan hanteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de actievoerders is 70dB te zacht. Zeker voor muziek waar jongeren van houden, zeggen ze. Ze zijn er dan ook van overtuigd dat de norm de doodsteek betekent voor veel evenementen in de stad.

De demonstratie wordt gehouden op het moment dat de gemeenteraad van Groningen over de plannen praat.