economie

09 feb 2011, 10:10

Project in Nederlands/Duits grensgebied: ‘Hansa Energy Corridor’

Nederlandse en Duitse partners hebben de handen ineen geslagen en de ‘Hansa Energy Coridor’ opgericht, een uniek netwerk in Europa.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Energy Valley en de RUG zijn aan Nederlandse kant partners in de ‘Hansa Energy Corridor’. Aan Duitse kant betreft het de Ems-Achse, die de energiesector tot één van haar speerpunten heeft gemaakt, en het energiecluster ‘OLEC’ uit Oldenburg. Bovendien nemen de provincie Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Jacobs University Bremen deel.

In het kader van het project ‘Hansa Energy Coridor’ worden regionale partners uit de energiesector bijeen gebracht. Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de politiek werken binnen ‘HEC’ samen in een daadkrachtig netwerk om dringende vraagstukken op weg naar de energiemaatschappij van morgen het hoofd te bieden.

In het gebied van de Eems Dollard Regio hebben zich in de afgelopen jaren aan weerszijden van de grens sterke energieclusters van internationale betekenis ontwikkeld. ‘HEC’ zet daarbij in op een gestructureerde grensoverschrijdende bundeling van instanties met competenties op energiegebied, die extra energie-innovaties op Europese schaal voorbereiden.

‘Het HEC-project heeft internationale uitstraling. Wij zijn al in gesprek met Engelse en Schotse partners over samenwerking’, verklaart Koos Lok van de Stichting Energy Valley, een vereniging van Noord-Nederlandse partners uit de energiesector. ‘De Nederlandse en Duitse ondernemingen van de energiesector in het EDR-gebied vullen elkaar perfect aan’, benadrukt Patrick Cnubben van Energy Valley. ‘Door het HEC-project ontstaan er aan weerszijden van de grens veel arbeidsplaatsen’, zegt Roland Hentschel, bestuursvoorzitter van het energiecluster ‘OLEC’ uit Oldenburg. De samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio zou een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor heel Europa: ‘Ik zie ons als pionier voor een Europees excellent energiecluster.’

Bij ‘Hansa Energy Corridor’ staan acht thema’s centraal, waaronder zonne-energie, bio-energie, slimme stroomnetten (Smart Grids) en ‘schone mobiliteit’.

Het totale volume van het project bedraagt circa 1,2 miljoen euro. De EDR stelt 540.000 euro aan EU-middelen ter beschikking uit het INTERREG IV A-programma ‘Deutschland-Nederland’. ‘HEC’ wordt medegefinancierd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, alsmede de deelstaat Niedersachsen en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.