economie

20 jan 2011, 21:09

Onrust bij leerkrachten over financiële situatie openbare basisscholen Groningen

Afgelopen woensdagmiddag hebben ongeveer 90 verontruste leerkrachten een bijeenkomst bijgewoond georganiseerd door Algemene Onderwijsbond. Er is grote onrust ontstaan op de openbare basisscholen in de stad Groningen over de financiële situatie. Sinds een jaar is het openbaarbaar onderwijs verzelfstandigd. Het schoolbestuur geeft aan dat de financiële situatie zo ernstig is dat nu gedwongen overplaatsingen en op termijn grotere groepen, sluiting van scholen en zelfs ontslag niet ondenkbaar is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarmee staat de werkgelegenheid en de kwaliteit van onderwijs onder druk. Daarover heeft de AOb met haar leden gesproken.

Eugenie Stolk, rayon bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, sprak woensdag een volle zaal toe. De leden gaven aan zeer bezorgd en bereid te zijn tot actie. Er is een actie werkgroep gevormd. Als eerste stap in het actie traject heeft een vertegenwoordiger van de bond ingesproken op de raadscommissievergadering van 12 januari jongstleden.

De AOb is van mening dat verzelfstandiging nooit kan leiden tot zulke drastische maatregelen. Samen met leden en ouders zal zij het schoolbestuur onder druk zetten om snel tot een passende oplossing te komen.