economie

22 nov 2012, 10:10

Onderzoek Project X Haren: bijna 4 ton

De kosten van het onderzoek naar Project X in Haren zijn bekend. Het Rijk gaat het grootste deel er van betalen omdat de uitkomsten er van van betekenis zijn voor heel Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opdracht voor het onderzoek door de commissie naar ‘Project X Haren’ is formeel vastgesteld. De totale kosten van het onderzoek zijn begroot op
€ 389.075, inclusief btw.

De driehoek (gemeente, politie, OM) bekostigt het deelonderzoek dat zich richt op de rol van de overheid in brede zin (politie en bestuur), inclusief een analyse van de dadergroep. Dit onderzoek bedraagt circa € 90.000. Politie Groningen, het OM en de gemeente Haren delen deze kosten. Burgemeester Rob Bats heeft de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.

Gelet op het belang van de uitkomsten van het onderzoek voor geheel Nederland, neemt het ministerie van Veiligheid en Justitie het grootste gedeelte van de kosten voor zijn rekening, circa € 300.000.