economie

07 feb 2011, 10:10

Ondernemersvereniging : Bijeenkomst Toeristisch Platform in Tolbert

Maandag 14 februari organiseert de ondernemersvereniging Recreatie en Toerisme Westerkwartier i.o. een Toeristisch Platform avond in De Postwagen te Tolbert. Vanaf 20.00 uur zal het Kernteam Recreatie en Toerisme de aanwezigen bijpraten over de oprichting van de ondernemersvereniging . Aan de orde komen zaken als organisatie, ledenwerving, financiering en speerpunten 2011-2013. Daarnaast wordt meer informatie gegeven over de in ontwikkeling zijnde website www.westerkwartier.nl en er zal uitgebreid worden gesproken over de jaarlijkse aftrap van het toeristische seizoen op tweede paasdag (25 april): Ei Ei Westerkwartier.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toeristische en recreatieve bedrijven in het Westerkwartier worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

 Meer informatie kan verkregen worden bij Minke Kingma, Hotel Restaurant Aduard en lid van het Kernteam Recreatie en Toerisme, 050-4031400 of bij Michiel Bus, Toeristisch Aanjager Westerkwartier, 06-19497145.