economie

08 dec 2008, 08:08

Noorderpoortcollege helpt bedrijfsleven in Groningen aan toekomstige 'koude'monteurs

Vanuit het bedrijfsleven is de roep naar aircomonteurs, monteurs, servicemonteurs, projectleiders in de koudetechniek enorm. Deze tak van bedrijvigheid in de installatietechniek is nagenoeg onbekend op de middelbare scholen. Het Noorderpoort, gespecialiseerd in de koudetechniek, wil graag de toekomstige monteurs opleiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarvoor heeft het Noorderpoort, locatie Popdijkemaweg het initiatief genomen om deze hiaat op te vullen. De afdeling Koude techniek heeft voor het VMBO een flessenkoeler gemaakt. Deze koeler wordt deze middag aangeboden aan het VMBO. Zowel de branche, de NVKL (Nederlandse Vereniging Koudetechnieke en luchtbehandeling), de OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) BTO (bedrijfstak overleg VMBO MBO) zijn deze middag aanwezig.

Een gezamenlijke aanpak van onze school met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven richting het VMBO is de juiste weg om tot een succesvol project te komen binnen de beroepskolom Techniek, aldus de school.

Het Noorderpoort wil deze middag een prototype van simulatie koude techniek (de zogenaamde flessenkoeler) deze middag onder de aandacht brengen om de koudetechniek bij de toekomstige techneuten te promoten. Dit alles met samenwerking van alle betrokkenen!