economie

30 jan 2013, 10:10

Noorderpoort leidt in Delfzijl honderd Nigeriaanse jongeren op

Vier groepen van 25 jongeren komen een half jaar naar Delfzijl voor een opleiding aan wat vroeger de Zeevaartschool heette. Het betekent een interessante uitbreiding van de activiteiten en mogelijk een nieuwe markt voor deze school, die deel uitmaakt van het Noorderpoortcollege.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het OIN-Project (Oranisation International Network) als initiator van het opleidingsprogramma heeft het Noorderpoort geselecteerd om i.s.m. met de Nigeriaanse overheid en Amnesty international 100 studenten op te leiden voor technische opleidingen.

Dit geeft de studenten uit het Amnesty Niger Delta programma de gelegeheid een nieuwe toekomst op te bouwen in hun eigen land. Het betreft hier ex-militanten die in een programma zijn opgenomen om te werken naar een beter social bestaan in hun eigen land. Hierbij zijn opleidingen de kans om aan werk te komen en zodoende een beter bestaan op te bouwen.

Noorderpoort en OIN-Projects ontwikkelde een opleidingsprogramma dat is uitgegaan van het individu en de reeds opgedane ervaring in hun eigen leefomgeving.


Noorderpoort bleek als proactieve partner hierin het best uit de bus te komen met een 4-tal opleiding t.w.

• Proces
• Maintenance
• Mechanical
• Electrical

OIN-Project heeft bij hoge uitzondering een ministeriele instemming verkregen om dit samen met het Noorderpoort uit te voeren.