economie

04 dec 2012, 10:10

Nieuwe sensor-toepassingen noordelijke sensortechnologie in Assen gepresenteerd

Sensor-technologie is een van de speerpunten van het economisch beleid in het Noorden, net zoals energie en watertechnologie. Dat levert nieuwe sensortoepassingen op. Welke dat zijn is binnenkort te zien in Assen. Twaalf ondernemers en studenten uit voornamelijk de drie noordelijke provincies presenteren donderdag 13 december dan hun nieuwe sensortoepassingen. Dat gebeurt tijdens de tiende netwerkbijeenkomst van Sensor Universe in Assen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bijeenkomst staat in het teken van pitches die door de ondernemers en studenten worden verzorgd. Zij krijgen tijdens drie minuten durende presentaties de gelegenheid een jury te overtuigen van hun product. De vijf beste inzendingen gaan door naar de finale die volgend voorjaar op het programma staat.

De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in het Hanze Institute of Technology aan de Industrieweg 34a in Assen en begint om een uur.
 

De concepten die door de ondernemers en studenten worden gepresenteerd, worden gedomineerd door nieuwe sensortoepassingen. Maar ze vertonen ook raakvlakken met andere noordelijke economische speerpunten als watertechnologie, energie, healthy ageing en agrifood.

Zo zullen de bezoekers van de bijeenkomst kennismaken met een nieuw concept voor een tuinbouwkas, waarin allerlei sensoren beproefd gaan worden. Die moeten meer inzicht geven in rottingsprocessen, maar ook door analyse van het afvalwater vaststellen hoeveel voedingsstoffen door gewassen zijn opgenomen.

Daarnaast presenteren studenten van het Hanze Institute of Technology sensorconcepten op het terrein van healthy ageing. Ook komen ze met sensortoepassingen die van belang kunnen zijn voor de Groninger zeehavens. Met de sensoren kan het binnenlopen, afmeren en vertrek van schepen beter worden gevolgd.

Friese ondernemers gaan proberen de jury te overtuigen van een concept voor een interactieve speeltuin en sensoren die gebruikt kunnen worden voor een analyse van zeilwedstrijden.


De vijf finalisten worden gekozen door een jury die bestaat uit ondernemers. Zij zullen de finalisten de komende maanden begeleiden, trainen en bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het opstellen van marktanalyses en businessplannen.

De winnaar krijgt financiële ondersteuning, hulp bij huisvesting en kan kennisvouchers besteden.


De bijeenkomst begint om een uur met een keynote-speech van Alfred Welink, directeur van het Hoogeveense bedrijf Distrivers en voorzitter van VNO/NCW-Drenthe. Welink is daarnaast lid van het bestuurlijk kernteam van Sensor Universe. De presentatie van de pitches is in handen van Henk Kersten, voormalig presentator/verslaggever van RTV Drenthe.


Sensor Universe verbindt ondernemers, overheden en onderwijs op het gebied van sensoren en sensorsystemen. Met als doel de bedrijfseconomische activiteiten op het gebied van sensoren en sensorsystemen te bevorderen. Dat doet Sensor Universe in nauwe samenwerking met haar stakeholders en evenzeer door verbindingen te leggen met de andere economische speerpunten in Noord-Nederland.