economie

04 feb 2011, 09:09

Natuur en Milieufederaties: procedure CO2-opslag staken

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe hebben donderdag in een gesprek met minister Verhagen aangegeven dat ze vinden dat de procedure voor CO2-opslag moet worden gestaakt. De organisaties zijn daarentegen voor een open discussie over een gedegen klimaatbeleid dat gericht is op CO2 –reductie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het gesprek heeft de minister aangegeven de klimaat- en energiedoelstellingen overeind te willen houden. De Natuur en Milieufederaties zijn van mening dat CO2 -reductie alleen gerealiseerd kan worden door een samenhangend klimaatbeleid, gericht op een duurzame energievoorziening. De minister heeft daarbij aangegeven dat hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor Noord-Nederland op het gebied van CO2 -reductie en voelt zich verantwoordelijk voor de stijging van CO2 -uitstoot. Het Energie Akkoord Noord-Nederland II zou hierbij het middel zijn voor een Green Deal met de samenleving.

De federaties hebben aangegeven dat de discussie over de mogelijke vestiging van een kerncentrale en opslag van kernafval in Noord-Nederland zeer belastend is. Hierop heeft de minister toegezegd dat opslag van kernafval in de noordelijke bodem wat hem betreft op geen enkele wijze, nu en in de toekomst, aan de orde is.