economie

19 nov 2012, 20:08

Najaarsbijeenkomst Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) in Delfzijl

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) organiseert dinsdag 20 november in Delfzijl een bijeenkomst over de rol en invloed van chemie met betrekking tot vergroening en veiligheid in Nederland. Mevrouw dr. ir. N.C.M. (Colette) Alma, algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) zal haar visie hierover geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Welke rol kan de chemie in Nederland spelen bij het in balans brengen van economie en ecologie? Hoe kunnen we de chemie schoner en duurzamer maken? De visie 2030-2050 die de sector onlangs presenteerde geeft de belangrijke ontwikkelingslijnen weer. De routekaart Chemie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Deze routekaart geeft heel concreet aan hoe de sectorambitie van 40% vermindering van de CO2-uitstoot bereikt kan worden.

Ook zal mevrouw Alma aandacht besteden aan externe veiligheid. BRZO-bedrijven worden geconfronteerd met een verhoogde inspectiedruk en steeds strengere regels. Wat zijn de gevolgen voor deze bedrijven? En wat betekent dat voor de BV Nederland? De invloed van de chemische industrie op de Nederlandse economie is niet gering. Mevrouw Alma geeft haar visie op deze ontwikkelingen binnen de Nederlandse chemie.