economie

09 jul 2009, 08:08

MKB kan mechatronica-projecten laten subsidiëren

Sinds vorige maand kan het midden- en kleinbedrijf aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens een beroep doen op subsidiegelden voor mechatronica-projecten. Het project ‘Mechatronica voor het MKB’ is een interregionale samenwerking tussen diverse partijen langs de gehele Nederlands/Duitse grens tot aan Venlo. Voor de bekostiging van kennis, advies, begeleiding en eventuele ontwikkeling van prototypen met behulp van mechatronica kunnen ondernemers nu subsidie aanvragen. Het noordelijke MKB kan hiervoor terecht bij het TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), één van de dertien partners.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mechatronica is een ontwerpdiscipline waarin de inzichten vanuit de werktuigbouw¬kunde, de elektrotechniek en de ICT worden gecombineerd om producten te verbeteren. Het grensoverschrijdende subsidieproject biedt ondernemers in Duitsland en (Noord-)Nederland de mogelijkheid en de financiële ruimte om hun innovatiekracht en economische ontwikkeling te versterken. Binnen de subsidieregeling ‘Mechatronica voor het MKB’ begeleidt TCNN de Noord-Nederlandse ondernemer aan de hand van een vijfstappenplan van idee tot uitwerking.

TCNN houdt zich al meer dan 10 jaar op zeer actieve wijze en met positieve resultaten bezig met de economische versterking van het industriële en stuwende Noord-Nederlandse MKB door samenwerking en innovatie. Daarvoor werkt TCNN samen met verschillende kennisinstellingen, waaronder de NOM, de Rijksuniversiteit Groningen en Energy Valley.