economie

09 mrt 2009, 09:09

LTO Noord veegt vloer aan met landbouwbeleid provincie Groningen: intensieve veehouderij aan banden

De organisatie van land- en tuinbouwers, afdeling Groningen, heeft geee goed woord over voor het landbouwbeleid van de provincie Groningen. “Provincie Groningen draait gezinsbedrijven de nek om”, stelt deze boeren-belangenorganisatie. Deze maakt bezwaar tegen het nieuwe beleid voor intensieve veehouderij in het Provinciale Omgevingsplan. Akkerbouwers en melkveehouders die in de afgelopen jaren een stal met varkens of pluimvee zijn gestart mogen deze niet verder ontwikkelen. Volgens LTO Noord komt hierdoor het voortbestaan van gezinsbedrijven in gevaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De discussie over intensieve veehouderij is twee jaar geleden begonnen met als aanleiding de vestiging van enkele grote bedrijven op plaatsen waar toevallig nog planologische ruimte lag. LTO Noord is meegegaan met de gedachte dat voor vestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij meer zorgvuldigheid een goede zaak is. Ontwikkeling moet echter mogelijk blijven, want intensieve veehouderij is een waardevol onderdeel van de totale grondgebonden agrarische keten in deze provincie.

LTO Noord constateert nu dat het Omgevingsplan het omgekeerde bereikt van wat de bedoeling was: de grote kunnen verder groeien, maar de kleine mogen niets. “Hiermee draait de provincie vooral de gezinsbedrijven de nek om!” aldus Hilbrand Sinnema, voorzitter van LTO Noord provincie Groningen. “Een akkerbouwer bijvoorbeeld die tien jaar geleden is begonnen met een pluimveetak, wordt nu uitgesloten van verdere ontwikkeling omdat zijn pluimveetak te klein is gebleven. Terwijl juist in deze situatie de intensieve tak een belangrijk onderdeel is in de kringloop op bedrijfsniveau en in het voortbestaan van dit bedrijf als gezinsbedrijf.”

De samenleving vraagt om investeringen ten behoeve van milieu- en dierenwelzijneisen, maar dat zal niet gebeuren als niet tegelijk een uitbreiding kan plaatsvinden zodat de investering kan worden terugverdiend. Daarnaast blijft het vreemd dat ieder voornemen om een intensieve neventak te beginnen bij voorbaat kansloos is.

In een brief aan de provincie maakt LTO Noord ook bezwaar tegen andere punten waaruit blijkt dat de provincie vooral veel wil beschermen en weinig oog heeft voor gezonde economische ontwikkeling. Het Provinciaal Omgevingsplan ligt ter inzage tot en met maandag 9 maart.