economie

20 jan 2011, 10:10

Lichte daling Groningse werkloosheid in 2010

Het aantal werklozen in de provincie Groningen is in 2010 licht gedaald. Eind december 2010 stonden 22.778 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf in de provincie Groningen, zo blijkt uit cijfers van de uitkeringsinstantie. Een jaar eerder waren dat er 22.890. Het aantal werkzoekenden is de afgelopen twaalf maanden gedaald met 0,5 procent. In december is de werkloosheid ten opzichte van de maand ervoor echter gestegen met 2,8 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nww-percentage – de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking – komt eind december 2010 in Groningen uit op 8,8 procent. Landelijk ligt het percentage op 6,4 procent. Daarmee is het verschil tussen het Groningse en het landelijke niveau nu 2,4 procentpunt.