economie

12 dec 2012, 09:09

Lauwersoog krijgt impulsen voor toerisme en visserij

Lauwersoog kan zich verder ontwikkelen. De provincie heeft 1,6 miljoen uitgetrokken om recreatie en visserij impulsen te geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

•Het college van Gedeputeerde Staten legt een principebesluit om ruim 1.6 miljoen euro te bestemmen voor een eerste fase van de toeristische ontwikkeling van Lauwersoog voor aan Provinciale Staten.

In de eerste fase wordt een wandel- en fiets route aangelegd die als ‘belevingsroute’ gaat fungeren tussen alle interessante bestemmingen binnen Lauwersoog, zodat die met elkaar verbonden zijn en goed bereikbaar zijn. De plannen worden in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uitgewerkt.
 

Parallel hieraan wordt gewerkt aan een investeringsplan voor herinrichting van de visserijhaven. Partijen hebben ondermeer de ambitie te komen tot kadeverlenging, een garnalencentrum, een tweede ontsluiting van de haven voor industrieel verkeer en duurzame energieopwekking.