economie

05 mrt 2009, 08:08

KVK Noord: Gemeenten doen te weinig aan bevordering toerisme

Noordelijke gemeenten zetten zich niet genoeg in om toerisme te bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord onder 52 noordelijke gemeenten. Ze blijken wel ambities te hebben om toerisme en recreatie te ontwikkelen, maar hebben gebrek aan mankracht en financiële middelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bijna driekwart van deze gemeenten beschikt over een toeristisch-recreatieve beleidsvisie. Ze zien hun rol vooral initiërend (aanjager), voorwaardenscheppend en ondersteunend. Toch blijkt de inzet van menskracht en financiële middelen onvoldoende om deze ambitie te realiseren, zo stelt de Kamer van Koophandel. Zes op de tien deelnemende gemeenten beschikken over een jaarbudget van nog
geen 50.000 euro om het beleid uit te voeren. Voor bijdragen aan VVV-organisaties, recreatieschap en onderzoek komt daar gemiddeld nog eens 25.000 euro bij. In deze bijdragen zijn niet te kosten berekend voor de inzet van medewerkers. Maar ook daarin zijn de gemeenten terughoudend. Bijna de helft van de gemeenten heeft hiervoor minder dan een 0,5 fte beschikbaar. Slechts één
gemeente zet meer dan 2 fte in voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie.
 

Behalve de ambities, inzet van menskracht en financiële middelen is ook onderzocht of de gemeente toeristenbelasting heft. Daarnaast is gekeken naar de besteding van deze gemeentelijke
opbrengst en de samenwerking met andere partijen. Op een schaal van 100 kwam Vlagtwedde als beste noordelijke gemeente uit de bus met 80 punten. Ook de gemeenten Wymbritseradiel en
Emmen plaatsten zich in de top van het klassement van het Benchmark onderzoek voor toeristisch/recreatief beleid, dat landelijk werd aangevoerd door het Zeeuwse Sluis.