economie

12 dec 2010, 19:07

Kamer van Koophandel Noord-Nederland nu al klaar voor realisatie 'Ondernemerspleinen'

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland past haar organisatie in de toekomst aan om ondernemers verder te laten komen met ondernemen. Eén van de gevolgen hiervan is dat de vestiging van KvK Noord in Meppel per 1 januari 2011 haar deuren sluit. Ondernemers in Drenthe kunnen voortaan een bezoek brengen aan de kantoren in Emmen, Leeuwarden of Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

KvK Noord verlaat met ingang van 17 december het kantoor in Emmen aan het Marktplein. Ondernemers zijn vanaf 20 december van harte welkom in het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum van KvK Noord in de Kennis Campus Emmen aan de Van Schaikweg 94 in Emmen. Naast de Kamer van Koophandel Noord-Nederland zijn ook andere instanties in dit pand gevestigd. Het gaat om Stenden Hogeschool, gemeente Emmen en MKB Zuidoost Drenthe. Ondernemerschap, onderwijs en overheid maken zich samen sterk op één plek: de Kennis Campus Emmen.

De ondernemer vraagt een Kamer van Koophandel die flexibel is en dichtbij de ondernemer werkt. Door de steeds verdergaande digitalisering verandert de dienstverlening in de nabije
toekomst wezenlijk. Dit houdt in dat de Kamer van Koophandel haar beleid hierop instelt. Het gaat om de noodzaak tot bezuinigingen, het veranderende landelijke beleid en onze ideeën
met betrekking tot de Kamer als ontmoetings- en kenniscentrum voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland.

Hiermee anticipeert KvK Noord op de visie van minister Verhagen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De minister hecht veel waarde aan de realisatie van zogenaamde ondernemerspleinen, waar alle informatieve en ondersteunende diensten voor ondernemers zijn ondergebracht in één loket.
In de drie grootste gemeenten van Noord-Nederland, Groningen, Leeuwarden en Emmen, komen daarom op zeer korte termijn kennis- en ontmoetingscentra. In Leeuwarden en Groningen zet KvK Noord haar huidige kantoren hiervoor in.