economie

27 feb 2009, 09:09

Jaarlijks 15.000 mensen extra aan de slag voor Gasunie: nieuwe banen door ‘Gasrotonde’

De nieuwe projecten van gasinfrastructuurbedrijf Gasunie zorgen de komende jaren voor extra werkgelegenheid in Nederland. De Europese gasmarkt is volop in beweging en heeft behoefte aan uitbreiding van transportcapaciteit en nieuwe opslag- en importfaciliteiten. De projecten van Gasunie in Nederland en Duitsland komen aan die vraag tegemoet. Jaarlijks zullen naast de eigen medewerkers ruim 15.000 mensen aan de slag gaan met de Noord-Zuid uitbreiding van het gastransportnet, de bouw van een ondergrondse gasopslag én de realisatie van de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas in Nederland op de Maasvlakte. Dat meldt Gasunie in een persbericht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nederland ondervindt de gevolgen van de economische crisis. Het kabinet roept op om juist in deze roerige tijden extra te investeren in infrastructuur. Het vindt hierbij Gasunie als partner aan zijn zijde. De uitbreiding van de infrastructuur is goed voor de Nederlandse economie. Niet alleen vanwege de extra werkgelegenheid, maar ook door het vergroten van mogelijkheden om gas uit verschillende richtingen te importeren.

Dit zorgt voor grotere voorzieningszekerheid voor Nederland en Europa en meer concurrentie op de gasmarkt. Naast de bouw van nieuwe infrastructuur onderzoekt Gasunie de mogelijkheden om vervangingsinvesteringen, die aanvankelijk gepland waren in de periode na 2011, naar voren te halen.


Binnenkort wordt in Noord-Nederland begonnen met de aanleg van nieuwe hoge drukleidingen. De voorbereidingen hiervoor zijn al goed zichtbaar in het gebied, zoals de aanvoer van de pijpleidingen en graafwerkzaamheden. Het traject, met een totale lengte van 150 km, loopt van Rysum (Duitsland) naar Ommen en voorziet bij Scheemda in de bouw van een nieuw compressorstation. Ook in het Zuid-Hollandse Wijngaarden is een nieuw compressorstation nodig. Bovendien start Gasunie samen met Nuon deze maand met de bouw van gasinstallaties nabij Zuidwending (Groningen) voor de eerste ondergrondse aardgasopslag in zoutcavernes in Nederland.


De gasrotonde

Nederland heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk knooppunt voor gastransport in Noord-West Europa. Dat wordt ook wel de ‘gasrotonde’ genoemd. Het netwerk van Gasunie in Nederland en Noord-Duitsland speelt hierin een sleutelrol. Om de groeiende vraag naar aardgas, als schoonste fossiele brandstof, te kunnen blijven faciliteren, werkt Gasunie aan de uitbreiding van de gasinfrastructuur.