economie

05 feb 2013, 10:10

Investering in wegen rond Groningen:N33 tussen Assen en Zuidbroek verdubbeld

Een belangrijke wens van het Groningse bedrijfsleven gaat nu echt in vervulling: de N33 wordt verdubbeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Tracébesluit voor de verdubbeling van de N33 tussen de knooppunten Assen-Zuid en Zuidbroek is op 27 december 2012 onherroepelijk geworden. Dat betekent dat nu officieel gestart kan worden met de realisatie van de verdubbeling van de weg.

Het BAM consortium 'Poort van Noord' won in oktober 2012 de aanbesteding en is sindsdien bezig met de voorbereidingen. In maart gaat de realisatie echt van start.