economie

04 sep 2008, 20:08

Ingrijpende renovatie winkelcentrum Lewenborg

Wethouder Frank de Vries en Anthony Gijsbers hebben namens resp. de gemeente Groningen en IEF Capital Management BV een realiseringsovereenkomst ondertekend. Daarmee zijn afspraken over de vernieuwing van winkelcentrum Lewenborg en de omgeving ervan vastgelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na ondertekening van de overeenkomst start de ingrijpende renovatie van het winkelcentrum in september 2008. Het huidige complex, met winkelruimtes die alleen toegankelijk zijn via een binnenruimte, krijgt een een compleet andere uitstraling. Momenteel is er sprake van een gedateerd winkelcentrum waarvan de buitengevel helemaal dicht is.

In het nieuwe ontwerp van Liesbeth van de Pol wordt het grootste gedeelte van de gevels open gemaakt en liggen de winkels direct aan het voetgangersgebied. Zo ontstaat voor het winkelend publiek een aangenaam en sociaal veilig verblijfsklimaat. Toch is er van grootschalige sloop geen sprake: de nieuwe plannen worden in het huidige pand ingepast zodat het winkelcentrum nieuwe stijl op een duurzame manier tot stand komt.

Ook markeert deze bijeenkomst de start van de herinrichting van de omgeving rondom het winkelcentrum. Voor de buitenruimte is een volledig nieuw ontwerp gemaakt met parkeervlakken voor voor ongeveer 400 auto’s, een ruim terras, nieuwe verlichting, speelgelegenheid en kunst. Het winkelcentrum wordt met ca. 2000 m2 uitgebreid. Het totaal aantal winkels komt op 29.

Als de bouw en de aanpak van de buitenruimte volgens plan verlopen kunnen de eerste ondernemers volgend voorjaar de nieuwe locatie betrekken. Buurtbewoners hebben aangegeven dat de renovatie van het winkelcentrum van het allergrootste belang is voor de uitstraling van de wijk .