economie

16 jul 2009, 15:03

IB Groep Groningen: drukte door toenemend aantal aanmeldingen voor loting-studie

Ongeveer 33.500 aanstaande studenten hebben zich dit jaar in Groningen aangemeld voor een lotingstudie op hbo of universiteit. Dat zijn er ruim vijfduizend meer dan vorig jaar. De IB-Groep, die de loting uitvoert, laat hen op 16 juli per brief weten of ze zijn ingeloot of uitgeloot. Dit jaar hebben 33.506 mensen zich aangemeld voor 19.026 beschikbare plaatsen bij studies in het hoger onderwijs waarvoor een loting bestaat. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er ruim 28.000 gegadigden waren voor bijna 18.000 beschikbare plekken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de universiteiten zijn dit jaar in totaal 10.677 plaatsen voor lotingstudenten beschikbaar, aan de hogescholen 8.349. Voor de vijftien verschillende lotingstudies in het wetenschappelijk onderwijs waren er 19.835 aanmeldingen, voor de 22 lotingstudies in het hoger beroepsonderwijs waren dat er 13.671.


Kandidaten die wel zijn ingeloot, maar niet in de stad van hun eerste voorkeur, kunnen vanaf 17 juli een verzoek tot ruiling indienen via de Ruilbeurs op de website van de IB-Groep. De IB-Groep neemt deze verzoeken op volgorde van binnenkomst in behandeling.

De ruilbeurs van de IB-Groep is de enige toe-gestane manier om een plaatsingsbewijs te ruilen. Na de eerste lotingsronde bekijkt de IB-Groep wekelijks of er nieuwe gegadigden kunnen inloten. Omdat ingelote kandidaten zich soms terugtrekken kunnen er plaatsen openvallen die de IB-Groep weer opvult.
De lotingsrondes gaan door tot uiterlijk 25 september. De uitslag wordt wekelijks bekendgemaakt op:
www.ib-groep.nl.