economie

24 okt 2012, 13:01

Horeca Groningen boos over verhoging precariobelasting met 25 procent

De raadscommissie Financiën & Veiligheid van de gemeente Groningen behandelt volgende week het voorstel van B&W om de precariobelasting 25% te verhogen. "Een onverantwoord en ongastvrij voorstel", aldus Jan Bas van Aalderen van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De horeca moet precariobelasting betalen voor het gebruik van hun terras. B&W wil de belasting nu met 25% verhogen om - zo heet het - de kosten van handhaving van de eigen terrasregels te kunnen betalen. "Onverantwoord, ongastvrij en niet gehinderd door enige rekenschap met een belangrijke banenmotor en promotor", stelt Jan Bas van Aalderen.

"Allereerst is het al vreemd dat je de ondernemers die de stad aankleden en daarmee gastvrijheid en sfeer bieden voor stadjer en toerist, bestraft met een belasting. Nog gekker wordt het als je die dan juist in deze economische tijden met maar liefst 25% durft te verhogen", zegt Van Aalderen. De sector heeft het zwaar en dat weet de gemeente. Een terras - dat ook nog eens moet voldoen aan achterhaalde regels - uitbaten, wordt op deze wijze voor een aantal wellicht zelfs niet meer haalbaar. Dat druist volledig in tegen de ambitie van de gemeente om de Meest Gastvrije Stad te worden en kost zelfs misschien banen. "Het gemis aan realiteitszin straalt er vanaf", aldus Van Aalderen.

Van Aalderen schets dat de Groninger lastendruk voor de horeca sowieso al tot de koplopers behoort. "Of het nu gaat om OZB, toeristenbelasting of precario, de gemeente wil kennelijk de twijfelachtige eer om hun ondernemers als beste te kunnen belasten?", vraagt de voorzitter zich hardop af. De sector is sinds kort ook nog geconfronteerd met een Btw-verhoging. "Allemaal kosten die we niet of nauwelijks door kunnen berekenen aan de gast, die het overigens ook minder heeft", meldt Van Aalderen. De horeca met haar terrassen, is daarnaast één van de belangrijke redenen waarom de toerist graag naar Groningen komt en dat is van enorm economisch belang. Van Aalderen hoopt dat de gemeente dat ook inziet en zo wil houden en haar plannen daarom snel van tafel haalt.

Koninklijke Horeca Nederland heeft contact gezocht met de gemeenteraad en haar bezwaren kenbaar gemaakt. Op 7 november a.s. behandelt de raad het voorstel in een commissievergadering. Namens haar ca. 300 leden rekent Koninklijke Horeca Nederland op het gezonde verstand van de raadsleden.