economie

29 sep 2008, 21:09

Hoogleraar: Groningse braindrain is niet spijtig

Ruim de helft van de Groningse afgestudeerden vertrekt uit het Noorden om elders te gaan werken, terwijl maar veertig procent van de studenten afkomstig is van buiten het Noorden. Van de economen en bedrijfskundigen vertrekt zelfs ruim driekwart, vooral naar de Randstad. Dáár zijn de traineeships bij grote werkgevers. Is deze 'braindrain' uit het Noorden erg? Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk vindt van niet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij studies als economie en bedrijfskunde zijn het vaak de beste studenten die vertrekken: weg kennis. “Maar deze kennisvlucht uit het Noorden is geen probleem”, zegt prof. dr. Jouke van Dijk. “Het is beter dat ze weggaan, dan dat ze hier werkloos blijven. In de jaren negentig had de stad Groningen de hoogstopgeleide werklozen van het land. Bovendien vertrekken bij andere studierichtingen dan bedrijfskunde en economie veel minder mensen en blijven de beste studenten juist.”

Volgens Van Dijk speelt het probleem meer wanneer mensen die na een aantal jaren werken met hun partner weer terug willen naar het Noorden. “Zij kunnen geen passende baan vinden voor beide partners. Ze komen dan maar niet of gaan snel weer weg. Dát is een groter probleem dan de braindrain.”

www.rug.nl