economie

10 aug 2009, 07:07

High Fives op Keiweek moet noorderling stil laten staan bij behaald succes

Noorderlingen staan te weinig stil bij het behalen van successen. Althans, dat vindt Douwe Egberts. De koffiefabrikant begroet daarom tijdens de opening van de Keiweek aankomende studenten met een high five. Uit onderzoek uitgevoerd door bureau Motivaction blijkt namelijk dat bijna 70 procent van de noorderlingen te weinig stilstaat bij dagelijkse succesmomenten, zoals het maken van een studiekeuze of de keuze voor een studentenvereniging. En dat is jammer, vindt Douwe Egberts, dat al meer dan 278 high fives door het hele land uitdeelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek van Motivation, dat werd uitgevoerd onder 18- tot 39-jarigen, noemt diverse oorzaken voor het tekort aan positieve reflectie. In tijden van recessie blijkt landelijk 71 procent extra aandacht te hebben voor wat niet lukt in plaats van voor wat wel lukt, in het noorden is dit een stuk lager, iets meer dan 60 procent. De meest genoemde oorzaak voor het gebrek complimenten in het noorden van het land, is dat men succes vanzelfsprekend acht. Bovendien vindt 62 procent van de noorderlingen complimenten overdreven, zegt het bureau.

Opvallend is dat 1 op de 2 noorderlingen het liefst vaker een compliment van zijn leidinggevende ontvangt, terwijl in Zuid-Nederland een compliment van de partner als meest waardevol wordt beschouwd. Het nemen van rust blijkt voor noorderlingen de ultieme manier om zichzelf te belonen voor behaald succes, terwijl de rest van Nederland zijn succesmoment liever viert door erbij stil te staan, aldus Motivation.

De jaarlijkse KEIweek gaat maandagmiddag van start met een informatiemarkt op de Vismarkt.