economie

12 feb 2009, 20:08

Het Blauwe Lint breidt uit: steeds meer ondernemende oost-Groningers

De vereniging van ondernemers in de toeristisch/recreatieve sector in het Oldambt, Het Blauwe Lint, is fors aan het uitbreiden. De afgelopen maanden zijn in totaal 7 nieuwe leden toegetreden. Eind 2008 telde het Blauwe Lint nog 20 leden, inmiddels staat de teller op 27. Onder de nieuwe leden bevinden zich bedrijven, die aan het Oldambtmeer hun (nieuwe) bestaan ontlenen. Jachthaven Reiderhaven in Beerta is een voorbeeld van hoe een boerenbedrijf - nadat het akkerland water werd - een andere richting insloeg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

En Zeilschool en Bootverhuur Blauwestad, gevestigd aan de jachthaven Midwolda/Oostwold, was een aantal jaren geleden op deze plek nog ondenkbaar: toen stond hier nog het koolzaad zover het oog reikte. Voor bijna alle nieuw toegetreden leden geldt, dat ze dankzij het Oldambtmeer een nieuwe weg zijn ingeslagen.

Het Blauwe Lint startte als vereniging in 2004 met 8 bedrijven. De komst van de Blauwestad was voor hen aanleiding om samen te gaan werken aan kwaliteitsverbetering van de producten en de bedrijven, de promotie van het Groninger Oldambt, het ontwikkelen van arrangementen en nieuwe producten.
Het Blauwe Lint is erg actief en er is in de afgelopen vijf jaar al veel bereikt. Zo werd het "Kleurfietsen" ontwikkeld en werden Toeristische Informatie Punten en Toeristische Overstappunten toegevoegd aan de leden. De inmiddels welbekende borden langs de A7 met de tekst "Er is MEER in 't Oldambt" werd door leden van het Blauwe Lint geïnitieerd. Er is een hecht samenwerkingsverband ontstaan tussen de ondernemers onderling, maar ook met andere verenigingen in andere regio van Oost Groningen

Het Blauwe Lint is inmiddels een lang lint geworden, dat zich slingert van het Kinderwagenmuseum in Nieuwwolda, langs tientallen bedrijven rondom het Oldambtmeer tot aan De Oude Remise en de Glasblazerij in Bad Nieuweschans, en met meer ambitie dan ooit. Het Oldambtmeer en het zich in steeds sterkere mate ontwikkelen van het toerisme in het hele Oldambt zijn daarbij een grote stimulator.
De komende twee jaar wordt, naast de ontwikkeling en professionalisering van zowel de eigen bedrijven als de onderlinge samenwerking tussen de leden, een belangrijk speerpunt: het samenwerken met andere organisaties in het Oldambt, Oost Groningen en Ost-Friesland

De leden van Het Blauwe Lint bieden toeristen een breed scala aan "producten": van een goed bed en lekker eten, kunst en cultuur tot actieve en sportieve recreatie: het Oldambt is de enige regio in Nederland waar men kan recreëren te land, te water en in de lucht.

De (vernieuwde) website van Het Blauwe Lint geeft veel informatie over de vereniging en de aangesloten bedrijven: www.blauwelint.nl