economie

11 jan 2019, 10:10

Havengebied Groningen Seaports biedt werk aan 14.000 personen; groei zet door

 Havengebied Groningen Seaports biedt werk aan 14.000 personen; groei zet door

De werkgelegenheid in het havengebied van Groningen Seaports is afgelopen jaar 2018 met twee procent gestegen. In het totale havengebied (Eemshaven en Delfzijl) bedraagt de werkgelegenheid nu 14.000 personen. Ook dit jaar, 2019, zal de werkgelegenheid verder groeien, dankzij de enorme ontwikkelingen in de offshore windactiviteiten, maar ook door investeringen bij het bestaande bedrijfsleven. Ook de vergroening zet door: dit jaar zullen naar verwachting zeven nieuwe zonneparken in ontwikkeling komen. Een en ander blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarverslag van Groningen Seaports.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze jaarcijfers laten wederom een succesvol jaar zien. Met een overslag in de havens van 13,7 miljoen ton werd er een forse stijging gerealiseerd ten opzichte van 2017, dat al een succesvol jaar was. De uitgifte van bedrijventerreinen betrof 33,9 ha; eveneens een stijging ten opzichte van 2017. De voorlopige winstprognose is boven budgetprognose en ligt op ca. 2 miljoen euro. Cas König, directeur Groningen Seaports N.V., maakte dit gisteren in zijn nieuwjaarsrede bekend.

 

De prognoses voor 2019 zijn eveneens uitermate gunstig. Met de bouw van PMC, Van Merksteijn , BOW Terminal, de uitbreiding van Google,  de enorme ontwikkelingen in de offshore windactiviteiten, maar ook door de investeringen bij het bestaande bedrijfsleven zijn er volop nieuwe (bouw) activiteiten. Voor toeleveranciers én voor de werkgelegenheid zijn de omstandigheden momenteel erg gunstig in het Eemsdeltagebied.

 

Nieuwe activiteiten


Het bestaande bedrijfsleven in zowel Eemshaven als Delfzijl ging het in 2018 ook voor de wind. Diverse bedrijven zorgden voor een nieuwe impuls in hun activiteiten en kozen voor een uitbreiding of extra investering. In de Eemshaven realiseerden o.a. de bedrijven Sealane, Wijnne Barends, Amasus en Holland Malt een uitbreiding , de heliport infrastructuur kwam gereed en EMS Maritime Offshore (EMO) kondigde als exploitant van deze helihaven aan verdere investeringen in deze belangrijke activiteit voor de offshore wind door te voeren.

 

AG Ems kende een record aantal bezoekers: ruim 10% meer bezoekers namen vanaf Eemshaven de boot naar Borkum, waarvan een substantieel gedeelte gebruik maakten van de nieuwe spoorverbinding naar de Eemshaven. Ook in Delfzijl waren er volop investeringen:  Gebroeders Borg, Enexis, Contitank, PPG en BioMCN kondigden aan en/of realiseerden uitbreidingen. Verder richtten Avantium en Photanol  een (groene) chemische proeffabriek op. 

 

Vergroening havens

 

Groeikansen liggen - in lijn met de Havenvisie - vooral op het ‘groene vlak’.  In het beheersgebied van Groningen Seaports zullen in 2019 naar verwachting zeven nieuwe zonneparken in ontwikkeling komen, drie in het Delfzijlse gebied en vier in de Eemshaven.  In bepaalde gevallen zal het havenbedrijf een aandeelhouderschap in deze parken nemen.

 

Met dit aandeelhouderschap krijgt Groningen Seaports grip op de uitgifte van groene energie die in toenemende mate de vestiging van nieuwe bedrijvigheid in onze regio bepaalt. Maar ook bij bestaande klanten bestaat de wens om in toenemende mate te vergroenen.

 

Uitdagingen liggen in de verdere CO2 reductie in de beide havens. Er liggen ambitieuze plannen klaar om in 2030 een CO2 reductie van 49% te kunnen realiseren op basis van o.a. meer zon/windenergie, een andere productiewijze, inzet van biomassa en andere vormen van samenwerking.

 

Groningen Seaports zal in 2019 de waterstofinfrastructuur aanzienlijk uitbreiden.  In 2018 is de biostoomleiding tussen EEW en het chemiepark Delfzijl gerealiseerd.

 

Uitdagingen 2019


Groningen Seaports verwacht de stijgende én succesvolle lijn in 2019 te kunnen doorzetten met aandacht voor een operationeel financieel resultaat, groei werkgelegenheid, veilige scheepvaart, voldoende geschoold personeel en de verdere uitwerking van de plannen voor de CO2 reductie.   

 

(Archieffoto: Chemiepark Delfzijl).