economie

20 okt 2014, 10:10

Groot congres in Groningen over neuromodulatie

In Groningen begint volgende week donderdag 29 oktober een groot, driedaags congres over neuromodulatie. Onder neuromodulatie wordt verstaan het beïnvloeden van het zenuwstelsel d.m.v. elektrische prikkels óf medicatie toegediend via het ruggenmergvocht. Neuromodulatie wordt toegepast bij een scala aan chronische aandoeningen waarbij de standaard therapieën tekortschieten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Behandeling met neuromodulatie heeft de afgelopen 25 jaar een grote vlucht genomen en er zijn duizenden patiënten in Nederland hiermee behandeld.

 

In dit symposium wil de organisatie met een brede blik stilstaan bij de ontwikkelingen en huidige stand van zaken op het gebied van neuromodulatie, alsmede een blik op de toekomst richten.

 

Behandelaars, patiënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers en industriële partners gaan discussie voeren over de plaats die neuromodulatie moet innemen in de behandeling van chronische aandoeningen.

 

Doel van het symposium is ervaringen tussen de betrokken partijen uit te wisselen. Hierdoor beogen de organisatoren kwaliteit te verbeteren, indicaties aan te scherpen, financiering te waarborgen, registratie te optimaliseren, kosten- baten te onderzoeken en daardoor neuromodulatie toegankelijker te maken voor een grotere groep patiënten.

 

Zo hopen ze dat neuromodulatie een passende plaats krijgt in het moderne behandelingspalet, in plaats van alleen ingezet te worden als een laatste redmiddel.

 

www.neuromodulatie.nl