economie

31 okt 2014, 16:04

Groningse ondernemers en gemeente sluiten uniek convenant voor economie en werkgelegenheid

Groningse ondernemers en gemeente sluiten uniek convenant voor economie en werkgelegenheid

De gemeente Groningen en Groningse ondernemers gaan nauwer met elkaar samenwerken. Komende zondagmiddag zal daartoe in de Euroborg een uniek convenant worden ondertekend. Daarin komt te staan hoe ondernemers en gemeente samen kunnen werken bij het versterken van de stad-Groningse economie en de werkgelegenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Convenant Ondernemend Groningen wordt aanstaande zondag ondertekend voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen – NAC Breda.

 

De Groningen City Club, de bedrijvenverenigingen VBNO, VBGW, VBZO, het Fonds Ondernemend Groningen, VNO-NCW Noord, MKB Noord én de gemeente Groningen ondertekenen het convenant en laten daarmee zien dat ze het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.

 

De bedrijvenverenigingen en de werkgeversorganisaties hebben samen met de gemeente een aantal concrete doelen, thema’s en acties vastgelegd in het convenant. In de komende maanden zullen de bedrijvenverenigingen hun leden uitnodigen voor de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. Daarbij zal nadrukkelijk ook de samenwerking met de kennis- en onderwijsinstellingen en andere partijen worden gezocht.

 

Namens de convenantpartners zullen de volgende vertegenwoordigers het convenant tekenen:


-Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken, gemeente Groningen
-Eric Bos, voorzitter Groninger City Club (GCC)
-Guus Vries, voorzitter Vereniging Bedrijven Noordoost (VBNO)
-Klaas Holtman, voorzitter Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW)
-Henk Bos, voorzitter Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO)
-Berjo Wortman, voorzitter Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen
-Han de Ruiter, bestuurslid MKB Noord, tekent ook namens VNO NCW Groninge