economie

24 sep 2014, 20:08

Groningse ICT-bedrijven: ‘Komst Google zeker goed, maar er moet echt iets gebeuren aan arbeidsmarkt!

Groningse ICT-bedrijven: ‘Komst Google zeker goed, maar er moet echt iets gebeuren aan arbeidsmarkt!

Er is geen sprake van ‘zuurpruimerij’ bij die Groningse ICT bedrijven die deze week enkele kritische kanttekeningen plaatsten bij de komst van Google. Integendeel: de komst van Google wordt alom toegejuicht. Maar feit is ook dat er een groot probleem is op de arbeidsmarkt dat aandacht verdient. De aandacht zou niet alleen uit moeten gaan naar spectaculaire nieuwe bedrijven die naar Groningen komen, zoals IBM en Google, want juist ook de bestaande ICT bedrijven zorgen al voor duizenden banen. Een en ander betoogt de Groningse ICT-ondernemer Stef van der Ziel in onderstaande reactie op een commentaar gisteren op de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Na de aankondiging van de komst van Google ontstond op Twitter en diverse fora discussie vanuit een brede groep ICT-ers in Groningen. Ook in de Mediacentrale werd het nieuws door velen met gemengde gevoelens ontvangen. Positief, maar ook met zorgen.

 

Want wat is namelijk het probleem: er is nu al een ernstig tekort aan ICT-ers in onze regio. Bij het selecte gezelschap van de NOO (Noordelijke Online Ondernemers) staan bijna 300 vacatures open. Online is één van de sterkste en snelst groeiende pijlers in de broze Groninger economie: we vertegenwoordigen vele duizenden banen.

 

Tien procent van de 50 snelst groeiende ICT-bedrijven komt uit Groningen. Maar deze groei wordt heftig beperkt door het tekort aan personeel. En dat belemmert de groei van deze bedrijven. En dus de kansen van het Noorden.

 

Wat deze bedrijven hier zelf aan doen is:

- Dialoog voeren met de RuG en de diverse hogescholen in het Noorden.

- We praten met ze over de mogelijkheid om studenten beter te laten aansluiten op de marktvraag.

- Nu nog worden veel studenten klassiek opgeleid, terwijl de markt vraagt om studenten die breder, projectmatig leren werken. De ene opleiding doet dit beter dan de andere.

- Veel online bedrijven praten actief met de onderwijsinstellingen om ook zelf kennis te brengen en prachtige nieuwe projecten te starten.

- Zo was ik onlangs bij de nieuwe University College en daar lijken veel raakvlakken te zijn.

- We leiden zelf ook personeel op, tot specialisten binnen ons vakgebied. Op eigen kosten en risico.

- Ook is er dialoog ontstaan met VNO-NCW en met de IT-Academy die tot nu to het MKB niet had meegenomen in haar plannen.

 

Een deel van de pijn werd versterkt door de komst van IBM dat vooral veel kwam halen in plaats kwam brengen. Waardoor de schaarste op de arbeidsmarkt verder werd versterkt. De komst van IBM had meerdere averechtse effecten op onze sector. Daar is met de Gemeente Groningen over gesproken die IBM binnenhaalde. Niets dan lof over de Gemeente Groningen die ons signaal hierover heeft opgepikt en actief met ons mee wil denken. Zo is er aanstaande vrijdag een dag georganiseerd waar veel vertegenwoordigers van de ICT-sector en de gemeente met elkaar praten over hoe dit serieuze probleem op te lossen.

 

Alle ICT-ers in Groningen kunnen alleen maar blij zijn met de komst van nieuwe bedrijven. Hoe meer MKB, hoe beter. Hoe meer ICT-ers aan het werk kunnen bij bedrijven in plaats van bij de publieke sector, hoe beter. Want dat versterkt de economie. Meermaals heb ik gezegd dat de komst van Google goed is.

 

Echter, er zijn ook kanttekeningen te plaatsen:

- Datacenters bieden geen hoogwaardige ICT. Het zijn moderne fabriekshallen. De economische waarde van innovatieve ICT is veel hoger.

- De politici die veel aandacht aan Google besteedden hebben zich niet ingezet voor de lokale bedrijven die veel meer werkgelegenheid creëeren en meer investeren.

- Vacatures zijn nog geen ingevulde banen. Zoveel vacatures toevoegen aan een arbeidsmarkt die al zo onder druk staat is een serieus probleem.

 

Er is een reëel risico dat zowel Google als de andere bedrijven hier allemaal hetzelfde probleem zullen ondervinden. Daarop wijzen is geen zuurpruimerij maar toont juist betrokkenheid en het willen delen van inzichten. Inzichten waarvan ik vind dat verantwoordelijke bestuurders zich al hadden moeten realiseren. Inmiddels is er een afspraak met haar gepland om dit onderwerp te bespreken.

 

Het was beter geweest als men de dialoog met ons was aangegaan om te vragen wat de positieve en negatieve effecten voor ICT-bedrijven waren geweest. Dan hadden we gezamenlijk een plan kunnen maken. En er misschien meer uit kunnen slepen. Hoe fantastisch was het geweest dat onderdeel van de deal was geweest dat Google meebetaalt aan opleidingen en R&D in de regio en gebruik maakt van de innovatiekracht hier. Dan versterk je de regio met elkaar. Zomaar een idee, en een gemiste kans wat mij betreft."

 

Stef van der Ziel

(Stef van der Ziel is directeur-eigenaar van Jet Stream in Groningen.)