economie

01 nov 2012, 09:09

Groningse BrandMore Industries neemt failliet Young Creations over

Het Groningse bedrijf BrandMore Industries BV, specialist in premiums en merchandiseartikelen, heeft het onlangs failliete reclamebureau Young Creations uit Drachten overgenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Young Creations had het faillissement zelf aangevraagd omdat het bedrijf haar financiële verplichtingen naar leveranciers niet langer kon nakomen.

Om de continuïteit van websites, reclamecampagnes of advertentie- en drukwerkopdrachten van de klanten van voormalig Young Creations niet in gevaar te brengen, maakt BrandMore Industries gebruik van haar contacten in de reclamewereld. Elke klant van het failliete Young Creations wordt persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie en zij krijgen een passende oplossing aangeboden voor voortzetting van de communicatie- en internetactiviteiten, aldus BrandMore Industries.