economie

06 okt 2008, 20:08

Gronings initiatief tegen uitstroom jonge talenten en kennisuittocht; groot congres over HRM in Noorden

De organisatie ‘’Noorderlink’’ gaat met YoungLink de uitstroom van jonge talenten voor de Noordelijke arbeidsmarkt tegen. Younglink is daarnaast het instrument om de noordelijke arbeidsmarkt interessant te maken voor jonge professionals van buiten het Noorden. Onlangs maakte de Rijks Universiteit Groningen (RUG) bekend dat ruim de helft van de afgestudeerden uit het Noorden vertrekt om elders te gaan werken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Noorderlink lanceert YoungLink op de Noorderlinkdagen van 6 en 7 november. Het tweedaagse evenement is het grootste congres op het gebied van Human Resource Management in het noorden van het land. Noorderlink is het samenwerkingsverband van de 25 grootste organisaties in Noord Nederland met zo’n 60.000 werknemers.

Door intervisie, een carrièrecarrousel en recruitment, - het werven, selecteren en aannemen van de juiste kandidaten op de juiste posities- wil YoungLink zich manifesteren, waardoor de uitstroom van talentvolle professionals wordt tegengaan. “Wij willen deze groep een carrièreperspectief bieden. Het is niet zo dat er voor iedereen werk is, maar voor velen is het niet per se noodzakelijk om, bijvoorbeeld, naar het westen te vertrekken”, zegt Henk Eggens, directeur van Noorderlink. “Er zijn in het Noorden ook voldoende interessante banen met perspectief. Dat signaal willen wij met YoungLink afgeven.”

De RUG ziet de uitstroom, bij monde van prof. Dr. Jouke van Dijk, niet als een probleem. “Het is beter dat ze weggaan, dan dat ze hier werkloos blijven. In de jaren negentig had de stad Groningen de hoogst opgeleide werklozen van het land.” Volgens van Dijk ontstaat er een probleem wanneer mensen na een aantal jaren werken elders, met hun partner terug willen naar het Noorden. “ Zij kunnen geen passende baan vinden voor beide partners. Ze komen helemaal niet terug of gaan snel weer weg. Dat is een groter probleem dan de braindrain.”

Met het zogenaamde Partnerprogramma probeert Noorderlink hier op in te spelen. Henk Eggens: “ Het partnerprogramma is bedoeld om partners van nieuwe medewerkers, die niet uit het noorden komen, een passende functie te bieden of ze te ondersteunen bij de arbeidsoriëntatie. Met 25 organisaties heeft Noorderlink een uitgebreid netwerk.”

Om intern nog meer gebruik te maken van de aanwezige capaciteiten binnen de 25 organisaties heeft Noorderlink Coachlink en Projectlink in het leven geroepen. Henk Eggens: “ Coaches en projectleiders worden op deze manier uitwisselbaar. De kennis wordt uit een bestaand netwerk gehaald en hoeft dus niet ingehuurd te worden.”

Noorderlink geeft met deze initiatieven nog meer gestalte aan de samenwerking op personeelsgebied in het Noorden van het land.