economie

01 dec 2012, 10:10

Groninger scheepswerf Bodewes uit Hoogezand voortaan 'Koninklijk'

De Bodewes Group, waaronder Bodewes Shipyards in Hoogezand, mag zich voortaan zich 'Koninklijk' noemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het jaar 2012 waarin het bedrijf zijn 200-jarig bestaan viert, is die erkenning een mooie bekroning voor deze innovatieve en succesvolle scheepswerf. De schepen van de Bodewes
Group zijn over de hele wereld actief. Dit predicaat is een ondersteuning voor het bedrijf om zich nog beter in de wereld te kunnen profileren.

Commisaris van de Koningin Max van den Berg en loco-burgemeester Roelof Stäbler overhandigden 30 november om 13.00 uur het certificaat aan Herman Bodewes en Johan Schouwenaar, de directeuren van het bedrijf.

Bij deze feestelijke gelegenheid was het voltallige personeel en een aantal genodigden aanwezig, in totaal ongeveer 200 personen.