economie

12 nov 2012, 14:02

Groninger fraudeurs met uitkeringen krijgen in 2013 hogere boetes

Door invoering van een landelijke nieuwe wet op 1 januari 2013 worden de boetes voor frauderende uitkeringsontvangers ook in Groningen veel hoger dan de huidige boetes. De hoogte van de boete wordt gelijk aan het fraudebedrag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uitkeringsontvangers lopen vanaf die datum bij herhaalde fraude bovendien het risico dat zij voor een bepaalde periode helemaal geen uitkering meer ontvangen. De maatregelen moeten de groeiende groep hardnekkige fraudeurs, die ook voor steeds grotere bedragen fraudeert, afschrikken.

Ook Groningse burgers met een bijstandsuitkering die frauderen, zullen met de gevolgen van deze nieuwe aanpak van fraudeurs worden geconfronteerd. Een fraudeur, die bijvoorbeeld ten onrechte één jaar lang een uitkering heeft ontvangen, moet vanaf 2012 geen € 10.000, maar € 20.000 aan de gemeente Groningen (terug-) betalen. Simpelweg geldt de rekenregel dat de 'boete' net zo hoog is als het 'gefraudeerde bedrag'.

Strenge controle
De gemeente Groningen controleert altijd al streng op fraude. Per 1 januari 2013 wordt de pakkans echter nóg hoger. De gemeenten krijgen namelijk steeds meer mogelijkheden om te controleren. Denk aan koppeling van bestanden en de mogelijkheid om de woonsituatie te controleren.
De gemeente roept mensen met een uitkering nogmaals dringend op te allen tijde de juiste gegevens aan de dienst Sociale Zaken en Werk door te geven. Het landelijke én gemeentelijke motto hierbij is: Voorkom problemen, weet hoe het zit.

Fraudetiplijn
De gemeente heeft ook een fraudetiplijn. Deze fraudetiplijn kan gebruikt worden wanneer iemand kennis heeft van een situatie waarin wordt gefraudeerd en dit (anoniem) wil doorgeven.
De Fraudetiplijn kunt u bereiken via 050 - 367 51 11. Meer informatie is ook te vinden op groningen.nl/uitkering.

Campagne Weet hoe het zit
Wie een uitkering ontvangt heeft te maken met plichten en regels die bij de uitkering horen. De meeste mensen houden zich aan de regels. Soms is het echter ingewikkeld wat wel of niet mag, of staan mensen daar onvoldoende bij stil. Bij twijfel of bijvoorbeeld iets een vriendendienst is of werk moet dit altijd gemeld of nagevraagd worden. Op de site weethoehetzit.nl staan voorbeelden.