economie

04 dec 2014, 18:06

Groninger Energiepremie 'uitverkocht'; Subsidieplafond is bereikt

Het subsidieplafond voor de Groninger Energiepremie is bereikt. Gedeputeerde Staten besloten eind augustus 2014 om de subsidieregeling voor energiebesparing te verlengen en te verruimen en stelden hier een half miljoen euro voor beschikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tot 1 september konden woningeigenaren subsidie krijgen voor energiebesparing als ze drie of vier maatregelen uitvoerden. Met ingang van 1 september konden woningeigenaren ook subsidie krijgen als zij een of twee energiebesparende maatregelen uitvoerden. En dat heeft duidelijk effect gehad. De aanvragen namen wekelijks toe en gisteren werd het subsdieplafond al bereikt. Isolatie blijkt de meest uitgevoerde maatregel, de meeste aanvragen kwamen binnen voor dak-, spouwmuur- en vloerisolatie.

 

De Groninger energiepremie was sinds april 2014 beschikbaar en is deels gefinancierd met Europees geld. Europa stelde ook de eis dat er tenminste drie of vier maatregelen uitgevoerd moesten worden. De regeling zou stoppen op 1 september 2014. De belangstelling voor de regeling viel in eerste instantie tegen, uit reacties van potentiële aanvragers bleek dat drie of vier maatregelen voor  woningeigenaren te veel zijn om in één keer uit te voeren. Daarom besloot de provincie om de regeling per 1 september te verruimen naar één en twee maatregelen. De looptijd van de subsidieregeling werd verlengd tot 1 april 2015. Gisteren werd het subsidieplafond bereikt, het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.