economie

31 jan 2013, 10:10

Groninger Bodem Beweging roept provincie op steviger op te komen voor inwoners

De Groningen Bodem Beweging vindt dat de provincie Groningen steviger in de bres moet springen voor de belangen van de inwoners. Volgens de GBB zocht deze organisatie in december contact met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie ‘maar vond toen geen gehoor’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De GBB maakt zich grote zorgen over het lot dat de inwoners in de toekomst te wachten staat, aldus de organisatie in een persverklaring.


‘Uit de rapporten die vrijdag 25 januari jl. openbaar zijn gemaakt blijkt dat op dit moment  alles onzeker is. Zware bevingen, waarbij zelfs 6 op de schaal van Richter zijn een mogelijkheid, en daarvan kan op dit moment niemand de gevolgen overzien.’


‘ Afgelopen dagen is hier over gesproken met premier Rutte en minister Kamp, maar nu horen we graag meer van de provinciale kopstukken. De GBB heeft in december 2012 nog bij de provincie haar zorgen geuit, maar vond geen gehoor. Nu er komende dagen zowel op provinciaal- en regeringsniveau over dit onderwerp wordt gesproken, roept de GBB namens de inwoners, alle politieke partijen op om samen een vuist te maken en op te komen voor haar provincie. Het kan toch niet zo zijn dat heel Noord-Groningen ten onder gaat aan de gevolgen van de gaswinning!’.


Overigens leest u elders in de GIC een bericht over het feit dat de provincie Groningen nu aandringt op een inventarisatie van bevingsrisico’s.