economie

19 nov 2014, 16:04

Groningen onderzoekt mogelijkheid van kleine windmolens in de stad

Groningen onderzoekt mogelijkheid van kleine windmolens in de stad

B en W van Groningen gaan uitzoeken of het mogelijk is om in de stad Groningen kleine windmolens toe te staan. Dat meldt de fractie van GroenLinks.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks is tevreden met de reactie van het college op de vragen die ze gesteld heeft om meer ruimte te creëren voor de opwekking van energie door windmolens. Windenergie kan voor 16% van de totale energievraag in de stad Groningen zorgen. Door voorrang te geven aan de opwekking van duurzame energie wordt de stad minder afhankelijk van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool.

 

GroenLinks heeft op 25 juni het college opgeroepen voor te stellen hoe het opwekken van windenergie eenvoudiger zou kunnen. In het Masterplan Energie Neutraal wordt gestreefd naar 70 MWatt aan windenergie. Provinciaal beleid belemmert de aanleg van grote windmolens nabij de stad Groningen.

 

Door nieuwe technieken zijn echter kleine windmolens ook een aantrekkelijk alternatief geworden. In de reactie op de motie heeft het college aangegeven dat ze wil verkennen wat de beste manier is om het opwekken van duurzame energie door kleine windturbines te stimuleren.

 

Met name een versoepeling in de vergunningen of een verlaging van de leges zou het voor geïnteresseerden eenvoudiger maken om kleine windturbines te plaatsen.