economie

01 dec 2014, 10:10

Groningen: samenvoeging met Haren en Ten Boer “met respect voor de eigenheid”

Groningen: samenvoeging met Haren en Ten Boer “met respect voor de eigenheid”

De gemeente Groningen denkt dat het mogelijk is om te komen tot een nieuwe gemeente, met daarin ook Haren en Ten Boer, waarin deze laatste twee hun eigen identiteit kunnen  behouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen vindt dat een nieuwe gemeente waarin Groningen, Haren en Ten Boer opgaan een duidelijke meerwaarde heeft. B&W zien mogelijkheden voor een ‘eenheid in verscheidenheid’ met respect voor de eigenheid en identiteit van Haren en Ten Boer.

Dit schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de herindeling. Hierbij blijft Groningen een open en uitnodigende houding innemen. B&W denken dat een grotere gemeente een sterkere positie kan vervullen. Zo’n gemeente bezit meer kwaliteiten dan de drie gemeenten afzonderlijk.

Platteland

De aard van de gemeente zou wel veranderen door de toetreding van plattelandsgebied. Groningen vindt dat wel aansluiten bij de eigen omslag naar een meer buurtgerichte aanpak. Over een eventuele herindeling blijft Groningen in contact met de colleges van Haren en Ten Boer.