economie

04 dec 2008, 08:08

Groningen profileert zich op congres Kopenhagen

Voor de tweede keer heeft de gemeente Groningen, als onderdeel van een Noord- Nederlandse delegatie, deelgenomen aan het Baltic Development Forum Summit. Dit topcongres voor bestuurders in Noord- Oost-Europa vond plaats van 31 november tot en met 2 december in Kopenhagen en Malmö. Wethouder Economische Zaken en Internationale Handelsrelaties Jaap Dijkstra vertegenwoordigde de gemeente Groningen. Marcel Kramer, CEO van de NV Gasunie gaf een lezing over de energiemarkt. Naast de noordelijke overheden maakten het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel deel uit van de delegatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2006 is het Samenwerkingsverband Noord Nederland lid geworden van het forum, waarmee een sterk netwerk zich opent voor de economische ambities richting (Noord-) Nederland, Duitsland, Scandinavië, Baltische Staten, Russische Federatie.
Doel van de gemeentelijke deelname aan het congres is de deuren naar het Groningse bedrijfsleven en kennisinstellingen te openen. Het SNN- lidmaatschap aan het forum en de aanwezigheid tijdens het congres vergroten de mogelijkheden voor Groningen om te participeren in Europese subsidieprogramma’s op de thema’s kennis, innovatie en duurzame energie. Voor de stad Groningen is de profilering van energie, ICT en kennisintensieve bedrijvigheid interessant.