economie

22 dec 2012, 13:01

Groningen betaalt tien miljoen terug aan regio voor gemaakte kosten tram

Het nieuwe college van B en W van Groningen gaat tien miljoen euro ‘terugbetalen’ aan de regio. Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) is dit een ‘handreiking als eerste stap op weg naar hersteld vertrouwen’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen zal de plankosten voor de Regiotram al dan niet gefaseerd terugbetalen aan de Regio Groningen Assen. Het gaat daarbij om een bedrag van 10 miljoen euro. Dat schrijft het college van B&W in een brief aan de stuurgroep Regio Groningen Assen. Het terugbetalen van de plankosten ziet het college als een financiële handreiking die kan worden beschouwd als een eerste stap op weg naar hersteld vertrouwen.

Het besluit van Groningse gemeenteraad om te stoppen met de aanbesteding van Regiotram, heeft in de regio tot bewogen reacties geleid. Dat heeft ook gevolgen gehad voor het vertrouwen in de gemeente Groningen als overleg- en samenwerkingspartner.

Het college van B&W van Groningen realiseert zich dat de bereikbaarheidsopgave vraagt om een solidaire regionale aanpak en strategie. Hoewel de provincies en de gemeenten in de Regio Groningen Assen onlangs nog expliciet hebben aangegeven dat hun bijdrage in de voorbereidingskosten van de Regiotram onvoorwaardelijk was, wil het college van B&W zijn betrokkenheid bij die regionale samenwerking extra kracht bij zetten met de terugbetaling. Daarmee kan het opgebouwde regionale fonds voor het programma Bereikbaarheid op peil worden gehouden.

In de brief aan de Regio Groningen Assen geeft het college aan in 2013 samen tot een betaalbaar alternatief te willen komen voor de bereikbaarheid van stad en regio. In de vergadering van de stuurgroep van de Regio Groningen Assen eind januari zal nader worden gesproken over het voorstel van Groningen. Het nu uitspreken van de intentie om de voorgeschoten plankosten terug te betalen ziet het college als een passende afsluiting van een veelbewogen jaar.