economie

22 nov 2010, 08:08

Groningen Airport Eelde wil nu ‘Omgevingsplatform’ na afhaken VOLE

Groningen Airport Eelde zal ondanks de recent vastgelopen voorbereidingen voor een convenant onverminderd doorgaan met de dialoog met de omgeving. De luchthaven gaat het initiatief nemen tot een Omgevingsplatform. Dat meldt Groningen Aiport Eelde na het afhaken van de organisatie van verontrusten Omwonenden, VOLE.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de missie van de luchthaven is vastgelegd dat de luchthaven met alle omgevingspartijen wil samenwerken aan gezonde, respectvolle relaties en goede informatievoorziening. Zij wil uit deze samenwerking meerwaarde halen voor zowel de luchthavenontwikkeling, als voor de omgeving.

De luchthaven dient een maatschappelijk draagvlak te bewerkstelligen. Alertheid is geboden dat dit ook in de toekomst wordt behouden en verder wordt versterkt door goede interactie met de omgeving, waaronder de diverse belangengroeperingen. Hierbij is een open actieve dialoog met alle partijen van wezenlijk belang. Deze visie van de luchthaven sluit goed aan bij de oproep van de Natuur en Milieu Federatie Drenthe, om de dialoog voort te zetten naar aanleiding van de recent vastgelopen convenantonderhandelingen onder leiding van mevrouw Van Vliet-Kuijper eerder deze week.

Omgevingsplatform
Een nieuwe investering in deze dialoog is het Omgevingsplatform, dat bedoeld is voor omgevingsbrede informele informatie-uitwisseling en uitleg over o.a. de voortgang van de baanverlenging, ontwikkelingen in de luchtvaart, de aandacht voor de omgeving, geluidshinder en andere onderwerpen die te maken hebben met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op en rond de luchthaven.
Het platform staat open voor alle organisaties en belangengroeperingen die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de luchthaven. Zowel publieke, private als maatschappelijke en bewonersorganisaties krijgen de gelegenheid hieraan deel te nemen. Zij kunnen ook zelf onderwerpen naar voren kunnen brengen ter bespreking. Groningen Airport Eelde zal dit Omgevingsplatform 2 à 3 keer per jaar organiseren op de luchthaven. Het platform heeft geen formele status. Er worden geen besluiten genomen. Het gaat om transparante informatie-uitwisseling.

Naast dit nieuwe initiatief lopen tussen de luchthaven en diverse omgevingspartijen al contacten over specifieke onderwerpen met betrekking tot de omgeving. Deze samenwerkingen blijven gewoon bestaan.

De luchthaven zal dit jaar nog beginnen om potentiële deelnemers actief te benaderen en uit te nodigen aan het platform deel te nemen. Het is de bedoeling dat begin volgend jaar de eerste bijeenkomst plaatsvindt.