economie

01 feb 2011, 09:09

Gijs Lensink weg bij NDC Mediagroep (Dagblad van het Noorden)

Directeur Gijs Lensink vertrekt per vandaag bij de NDC Mediagroep in Groningen, uitgeefster van onder meer het Dagblad van het Noorden. Volgens een persverklaring past dat in het beleid om te komen tot een eenvoudiger structuur binnen het concern, dat weer onderdeel uitmaakt van krantenbedrijf NDC in Leeuwarden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Het bestuur van NDC mediagroep, het krantenbedrijf van NDC|VBK de uitgevers, wordt vereenvoudigd. Dit is een volgende stap in de organisatorische versterking van de onderneming. In de nieuwe bestuursstructuur wordt de huidige tweehoofdige statutaire directie teruggebracht naar één directeur. Er is inmiddels een procedure begonnen om te voorzien in de benoeming van een nieuwe Algemeen Directeur.

Deze wijziging sluit aan op de recente uitbreiding van de organisatiestructuur van NDC mediagroep, waaronder de inbreng van NDC Grafisch Bedrijf per 1 januari 2011 en de verhuizing van een aantal stafdiensten van de Holding NDC|VBK de uitgevers naar NDC mediagroep. De ondernemingsraad en ook de aandeelhouders steunen dit besluit

Met de huidige twee directeuren van NDC mediagroep is overleg gevoerd over de nieuwe organisatie- en bestuursstructuur. Cees Anceaux zal in de nieuwe structuur verantwoordelijk blijven voor commerciële zaken, in de functie van Commercieel Directeur.

Met Gijs Lensink is overeengekomen dat hij de onderneming per 1 februari 2011 gaat verlaten. De taken van Gijs Lensink die betrekking hebben op de operationele activiteiten, worden overgenomen door Koos Tamminga, directeur NDC Grafisch Bedrijf, die daarmee de functie krijgt van Operationeel Directeur NDC mediagroep.

Theo van der Raadt, voorzitter Raad van Bestuur NDC|VBK: “We zijn Gijs Lensink veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij in eerste instantie Hazewinkel Pers en daarna NDC mediagroep de afgelopen jaren heeft geleid. Hij heeft bewezen een uitgever in hart en nieren te zijn, met grote kennis van zaken. Wij wensen Gijs veel succes in zijn verdere carrière.”

De organisatorische versterking en bestuurlijke stroomlijning van NDC mediagroep past binnen de door de Raad van Bestuur ingezette lijn om de drie kernactiviteiten (kranten, boeken en educatieve uitgaven) van NDC|VBK operationeel zo sterk mogelijk in de markt te positioneren.