economie

20 okt 2012, 12:12

Gemeente Oldambt verwerkt bezuinigingen en houdt begroting 2013 sluitend

Het college van b&w van de gemeente Oldambt heeft een sluitende begroting voor 2013 aangeboden aan de raad. Hierin zijn geen nieuwe of aanvullende bezuinigingen voor 2013 opgenomen. Daarnaast is het gelukt om de stijging van de lokale lasten in 2013 voor de inwoners van Oldambt te beperken; de stijging ligt tussen de 0 en 2%.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad heeft in juli van dit jaar een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Deze zijn allen verwerkt in de nu aangeboden begroting 2013. Door ontwikkelingen ná juli, onder andere als gevolg van teruglopende rijksuitkeringen, liep het tekort voor 2013 toch nog weer op. Om dit op te vangen wordt eenmalig 2 miljoen euro uit de reserves gebruikt.
Het college heeft besloten om op dit moment voor 2013 geen nieuwe aanvullende bezuinigingen voor te stellen. Voor de jaren 2014 en verder verwacht de gemeente Oldambt een positief begrotingsresultaat.

Het college plaatst deze cijfers echter nog wel in een onzeker toekomstperspectief. Op dit moment wordt in Den Haag gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet. De verwachting is dat naar aanleiding van die onderhandelingen er nieuwe bezuinigingen op de gemeenten zullen afkomen.

De lokale lasten voor de inwoners van Oldambt stijgen in 2013 beperkt. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt niet verhoogd, de tarieven voor rioolrechten en de OZB stijgen met 2%.