economie

01 okt 2014, 18:06

Gemeente heeft meer geld nodig om tegenvallende grondexploitatie op te vangen

Gemeente heeft meer geld nodig om tegenvallende grondexploitatie op te vangen

De gemeente Groningen heeft meer geld nodig om de risico's van grondexploitatie op te vangen. Dat blijkt een brief die het college van B & W heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Onder andere de verkoop van kavels in Meerstad en op bedrijventerreinen blijft achter bij de verwachtingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor Meerstad was al een buffer van 3,5 miljoen euro vastgesteld. Daar moet volgens het gemeentebestuur 1,5 miljoen euro bij omdat het prijsniveau van de verkochte woningen lager ligt dan was ingecalculeerd.

De verkoop van bedrijfsgrond in Groningen stagneert al jaren. Om de risico’s te dekken denkt het college 4 miljoen euro extra nodig te hebben uit de begroting over 2015.

Om rust te creëren rondom de gemeentelijke grondexploitaties moet naast de eerder genoemde extra buffers ook het totale huidige weerstandsvermogen de komende twee jaar met 40 miljoen euro worden aangevuld, zo betoogt het college. Daarvoor zou in zowel de begroting voor 2015 als die voor 2016 20 miljoen euro worden gereserveerd.