economie

10 okt 2014, 16:04

Gemeente Groningen staat er financieel weer solider voor

De gemeente Groningen staat er financieel gezien weer beter voor. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting voor 2015.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de overgang goed te laten verlopen en te kunnen innoveren, stelt het college in 2015 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de Vernieuwing Sociaal Domein. Daarnaast heeft het college 0,8 miljoen extra gereserveerd voor huishoudelijke hulp. Dit geeft gebruikers en aanbieders de tijd om zich voor te bereiden op 2016, wanneer huishoudelijke hulp een algemene voorziening wordt en Stadjers het zelf moeten regelen. Uitgangspunt is en blijft dat Stadjers die echt zorg nodig hebben dit ook krijgen en dat er niemand tussen wal en schip valt.

 

Wijkwethouders


Voor het samenwerken in Stad is het integrale gebiedsgerichte werken, wat start in 2015, essentieel. Een laagdrempelige overheid die in samenspraak met Stadjers en partners tot activiteiten komt. Om hiervan een succes te maken is het noodzakelijk de nu nog vaak bestaande scheidslijn tussen het sociale, economische en fysieke domein op te heffen.

 

De invoering van het wijkwethouderschap zal hier zeker een bijdrage aan leveren. De wijkwethouders zijn vanaf 2015 de ogen en oren in de wijk. Voor de invulling van het wijkwethouderschap is in 2015 in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar. Daar wordt ook de uitkomst van de discussie over de inzet van maatschappelijke banen bij betrokken.

 

Ook binnen de gemeente start een ontwikkelingsprogramma dat zorg draagt voor aansluiting van de gemeentelijke organisatie op het gebiedsgericht werken.