economie

12 mrt 2002, 00:12

Gemeente Groningen en ondernemers sluiten uniek contract over binnenstads-management

De gemeente Groningen en de ondernemers in de binnenstad hebben besloten hun sa-menwerking bij het beheer en onderhoud van de binnenstad te vernieuwen en nieuwe im-pulsen te geven. Wethouder Koen Schuiling (VVD) van economische zaken heeft daartoe donderdagmiddag een contract gesloten met de Groningen City Club. De manier waarop ondernemers en gemeente in Groningen samenwerken om een nette binnenstad te krijgen, geldt als voorbeeld project voor tal van andere steden in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij beide partijen is er een duidelijke wil om de samenwerking op het vlak van centrum-management te blijven voortzetten, zeker nu duidelijk is geworden dat de binnenstad en daarbinnen de Grote Markt voor nieuwe uitdagingen staat. In de overeenkomst wordt beschreven hoe de samenwerking de komende jaren vorm moet krijgen. De nieuwe werk-wijze is tevens aanleiding om de naam ‘centrummanagement’ te veranderen in ‘binnen-stadmanagement’.
Sinds 1996 werken de Groningen City Club (GCC) en de gemeente Groningen nauw samen onder de noemer centrummanagement. Deze samenwerking heeft bijgedragen aan de verbete-ring en het in de markt zetten van de binnenstad. Nu de Groninger binnenstad de komende jaren voor grote uitdagingen staat, is de behoefte aan samenwerking aan de kant van beide partijen alleen maar groter geworden. Een goede samenwerking met de ondernemers van de binnenstad is immers van groot belang bij het opstellen en realiseren van het verbeterprogramma dat voort-vloeit uit de nieuwe binnenstadsvisie.
Doel van het ‘binnenstadmanagement-nieuwe-stijl’ is om via een gezamenlijke project- organisatie projecten te realiseren die zichtbaar bijdragen aan de versterking van de economi-sche positie van de binnenstad. Het gaat daarbij alleen om die projecten waarvan het zinvol is dat GCC en de gemeente de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. Deze doelstelling zal vanuit twee thema’s worden ingevuld: gastvrijheid en onderscheidend vermogen. Het kan dan gaan om activiteiten of maatregelen in de sfeer van marketing en promotie, evenementen, be-wegwijzering, uitstraling openbare ruimte en winkelpanden, vervoersconcepten, parkeren, etc. Al deze maatregelen dragen er toe bij dat de binnenstad aantrekkelijker wordt om te bezoeken en dat er meer besteed wordt. En dat is weer goed voor de economische positie. Jaarlijks wordt geëvalueerd in hoeverre de gewenste resultaten daadwerkelijk zijn behaald. De vernieuwing van de werkwijze vormt de aanleiding om de naam ‘centrummanagement’ te vervangen door ‘binnenstadmanagement’. Aangezien de activiteiten betrekking hebben op dezelfde geografische grenzen als van het stadsdeel Binnenstad (en dus niet van stadsdeel Centrum), is nu gekozen voor de term ‘binnenstadmanagement’