economie

15 dec 2012, 13:01

Gasunie betaalde miljard teveel voor Duitse leidingen; Leden Raad van Commissarissen stappen op

De Gasunie heeft ruim een miljard euro teveel betaald voor een netwerk in Duitsland. Dat is gebleken uit een extern onderzoek. Op grond van dat rapport hebben drie leden van de Raad van Commissarissen besloten op te stappen. Gasunie laat in een reactie op het onderzoek weten de conclusies niet te bestrijden, maar heeft wel enkele kanttekeningen. Zo is de aankoop van de leidingen wel degelijk gunstig geweest voor de strategische positie van Nederland. En ook draagt de leiding bij aan een gunstige prijsstelling, zo meent de Gasunie, zoals blijkt uit onderstaande verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Vandaag is het externe onderzoeksrapport verschenen dat in opdracht van de Minister van Financiën is opgesteld naar aanleiding van de afboekingen op het Duitse BEB-gastransportnetwerk dat in 2007 door Gasunie is verworven. Gasunie heeft volledig meegewerkt aan dit onderzoek. Door ingrijpende aanpassing van de regulering in Duitsland heeft Gasunie op de oorspronkelijke aankoopsom in diverse stappen in totaal 1,5 miljard euro netto moeten afboeken. Hoewel het reguleringsrisico destijds als belangrijkste risicofactor is onderkend, stelt het rapport vast dat dit risico door de toenmalige raad van bestuur verkeerd is ingeschat en onvoldoende in de gehanteerde waarderingsscenario’s is verdisconteerd. ‘

‘Gasunie betreurt de omvangrijke afboekingen die na de aankoop noodzakelijk zijn gebleken als gevolg van onverwachte regulering. Daarbij past de kanttekening dat de overname bijdraagt aan een gunstige prijsstelling voor aardgas voor de Nederlandse gebruiker. Dit voordeel komt niet tot uitdrukking in de winst-en-verliesrekening van Gasunie. Bovendien is Nederland door het BEB-netwerk (en de participaties in de pijpleidingen Nord Stream en NEL) rechtstreeks verbonden met het Russische gas, wat van belang is als op termijn de binnenlandse productie afneemt. Dit draagt niet alleen bij aan de toekomstige leveringszekerheid van gas in Nederland, maar zorgt er ook voor dat de Nederlandse gasinfrastructuur beter en langer benut kan blijven, ook voor doorvoer naar andere landen. Dit kan Gasunie op termijn meer omzet en de Staat inkomsten opleveren. ‘

‘De aankoop van het Duitse netwerk werd en wordt door Gasunie gezien als een cruciale stap in het realiseren van de ambitie van Nederland om uit te groeien tot de gasrotonde van Noordwest Europa. De uitbreiding van het netwerk zorgt voor een optimale benutting van de Nederlandse gasinfrastructuur en versterkt tevens het internationale belang ervan. In zijn begeleidende Kamerbrief bij het onderzoeksrapport benadrukt de minister dat ook voor de Nederlandse regering de strategische rationale achter de aankoop van het Duitse netwerk nog steeds als een paal boven water staat.’