economie

27 nov 2008, 09:09

Flexines krijgt subsidie van SNN

Flexines, een samenwerkingsverband tussen Gasunie Engineering en Technology, TNO-ICT en de Hanzehogeschool Groningen ontvangt een subsidie van 448.232 euro van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Flexines is het eerste grote project dat plaatsvindt binnen het Innovation Center for Energy Systems (INES). Flexines doet onderzoek naar energiemanagementsystemen.

Het SNN is aangewezen als managementautoriteit om het programma Koers Noord, op weg naar Pieken en het Operationeel Programma Noord (Europees programma) uit te voeren.
Het doel is om de ruimtelijk-economische structuur in Noord-Nederland te stimuleren. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie ontvangt het SNN subsidie om dit doel te realiseren.