economie

17 nov 2010, 21:09

Eeuwenoude Sint Jan moet Kloosterburen nieuwe toekomst geven en stimulans voor economie

Een plan om de SintJan in Kloosterburen een nieuwe toekomst te geven goed ontvangen door belangstellenden en bewoners van Kloosterburen. Ook het college van B&W van gemeente De Marne staat achter het plan. De realisatie van SintJan is hiermee een stap dichter bij. Het SintJan plan omhelst de herontwikkeling van het kloosterterrein in Kloosterburen dat van Kloosterburen weer een kern met kracht moet maken. Het is een plan dat een oplossing wil bieden voor Kloosterburen. Het is een stimulans voor het wonen en de economie. En het kan Kloosterburen een zeer sterk profiel geven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen maandag heeft de Stichting SintJan samen met de gemeente en KUUB centrum particuliere bouw een goedbezochte en succesvolle bijeenkomst georganiseerd in Hotel het Klooster in Kloosterburen. Bewoners, belangstellenden en politici spraken over het SintJan plan en gaven extra inhoud en richting.

Ella Zoeter, voorzitter van Dorpsbelangen leidde de bijeenkomst in met een korte toespraak en refereerde aan de tijd die al in het plan gestoken is. Echter met de inzet van het nieuwe college is er kracht toegevoegd aan het project en perspectief ontstaan.

Bewoners en belangstellenden werden uitgedaagd om in groepen na te denken over hun wensen voor Kloosterburen en zich daar ook voor in te zetten. De aanwezigen waren verdeeld over zes groepen met ieder een eigen thema: wonen, landschap, cultuur, voorzieningen, economie & toerisme en zorg. De conclusie: Kloosterburen moet meer profiel en eigen identiteit krijgen. Daarnaast heeft het SintJan plan een integrale aanpak nodig.