economie

24 sep 2008, 18:06

Eemshaven gaat Beatrixhaven nu al verder uitbreiden

De voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding (fase 2 ) van de Beatrixhaven, het nieuwe havenbekken in de Noord-Groningse Eemshaven, zijn van start gegaan. De kade wordt met 300 meter verlengd. De oplevering hiervan staat gepland voor 1 mei 2009. De totale kadelengte bedraagt dan bijna 700 meter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aandeelhouders van Groningen Seaports hebben eerder dan verwacht hun goedkeuring verleend aan de verdere uitbreiding van de Beatrixhaven.
Hiermee is een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. De goedkeuring is verleend op basis van een toenemende vraag naar watergebonden terreinen in de shortseasector.

Droog gebouwd
De kade wordt droog gebouwd. Het betreft een zogeheten ‘combiwand’, bestaande uit buispalen en damplanken. De buispalen worden tot op een diepte van -24 meter NAP geheid. De baggerwerken voor deze tweede fase-uitbreiding van de Beatrixhaven staan gepland voor april 2009, waarbij een waterdiepte van 10 meter onder NAP zal worden gerealiseerd.

Gefaseerde uitbreiding
Deze uitbreiding maakt onderdeel uit van een totale verlenging van de Beatrixhaven naar ongeveer 1200 meter, welke in fases wordt aangelegd. Op dit moment is de kade van de Beatrixhaven 375 meter. Na realisatie van fase 2 zal deze circa 700 meter bedragen. De verwachting is dat de totale uitbreiding van fase 4 omstreeks 2015 zal zijn gerealiseerd.

Shortseahaven
De Beatrixhaven - gelegen in het hart van de Eemshaven - heeft als doel om (nieuwe) logistieke klanten aan te trekken uit de shortsea sector. Vooral de doorstroom van goederen richting Noordwest-Europa wordt door de Beatrixhaven bevorderd. Bovendien past deze ontwikkeling uitstekend in de campagne ‘Motorways of the Sea’ van de Europese Unie, dat als doel heeft de druk op de Europese wegen te verlichten door in te zetten op shortsea transport. De haven bevordert de doorstroom van grote havens naar kleinere havens vooral richting de Baltische Staten.